“KOURYOUUNU-ZU”

“KOURYOUUNU-ZU”

2019

CL:TOKYU CORPORATION

 

Photo by. Kohei Yamamoto